آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پنل دیتا در استتا» ثبت شده است

آموزش پنل دیتا در استتا

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

آموزش پنل دیتا در استتا
عنوان: آموزش پنل دیتا
حجم: 1.9 مگابایت

پریسا اسماعیلیان


  • پریسا اسماعیلیان