آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماکرو نویسی دراکسل» ثبت شده استلینک دانلود فیلم آموزش اجرای ممنتم در اکسل با روش ماکرونویسی

عنوان:ماکرونویسی در اکسل

حجم: 105مگابایت 

کاری از:پریسا اسماعیلیان

دانشگاه اصفهان

  • پریسا اسماعیلیان