آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلم آمورش شکست ساختاری» ثبت شده است

لینک دانلود فایل فیلم آموزش ثبات ساختاری
عنوان: آزمون های ثبات پرامترها
حجم: 649 کیلوبایت

لینک دانلود فیلم آموزش آشنایی با آزمون های ثبات ساختاری

عنوان:آزمون های شکست ساختاری

حجم:59مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان