آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۲۳ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

آموزش برنامه نویسی با Matlab

پریسا اسماعیلیان |


دانلودPDF
لینک دانلود آموزش برنامه نویسی در متلب
عنوان: آموزش برنامه نویسی درMatlab
حجم: 1.76 مگابایت
  • پریسا اسماعیلیان

دانلودPDF

لینک دانلود کتاب آموزش ایویوز
عنوان: آموزش نرم افزازEViews
حجم: 779 کیلوبایت

پریسا اسماعیلیان

  • پریسا اسماعیلیان

دوره آموزش نرم افزارComfar

پریسا اسماعیلیان |

کارگاه آمورش کامفار

منتظر اطلاعیه های جدید در زمینه برگزاری این دوره باشید

درباره نرم افزار:

کلمه COMFAR اختصار عبارت انگلیسی COmputer Model for Feasibility Analysis and Reporting  «مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» می‎باشد.

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و ... با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیردنرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد.

این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه¬پذیری و یا قابل اجراء بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد

مدرس پریسا اسماعیلیان


اهداف برنامه

  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش ورود دیتا و رگرسیون در استتا
عنوان: ورود دیتا و رگرسیون درSTATA
حجم: 21.1 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک فیلم آموزش رگرسیون در ایویوز
عنوان: فیلم آموزش رگرسیون در ایویوز
حجم: 11.5 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان