آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «فایل های کاربردی سنجی :: دانلود کتب اقتصادسنجی» ثبت شده است


اقتصاد سنجی در اکسل با شبیه سازی مونت کارلو
عنوان: شبیه سازی در اکسل
حجم: 16.1 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

کتاب اقتصاد سنجی مالی بروکس

پریسا اسماعیلیان |


لینک دانلود کتاب اقتصاد سنجی بروکس

عنوان: کتاب اقتصاد سنجی BROCKS
حجم: 11.1 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

دانلود کتاب اقتصاد سنجی گرین

پریسا اسماعیلیان |


لینک دانلود کتاب اقتصاد سنجی گرین
عنوان: کتاب اقتصاد سنجی گرین
حجم: 6.43 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان