آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «فایل های کاربردی سنجی :: داده های فایل کاری» ثبت شده است

لینک دانلود فایل کاری بروکس
عنوان: اقتصاد سنجی بروکس
حجم: 2.68 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

دانلود دیتا کتاب ولدریج

پریسا اسماعیلیان |

لینک دانلود دیتا کتاب ولدریج
عنوان: دیتا کتاب ولدریج
حجم: 9.45 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان