آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «فایل های کاربردی سنجی :: داده های فایل کاری» ثبت شده است

لینک دانلود فایل کاری بروکس
عنوان: اقتصاد سنجی بروکس
حجم: 2.68 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

دانلود دیتا کتاب ولدریج

پریسا اسماعیلیان |

لینک دانلود دیتا کتاب ولدریج
عنوان: دیتا کتاب ولدریج
حجم: 9.45 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان