آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «آموزش نرم افزار :: آموزش SPSS» ثبت شده است

آموزش جامع نرم افزار SPSS

پریسا اسماعیلیان |

دانلود آموزش نرم افزارEViews

SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.  افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

IBM SPSS Statisticsقابلیت های نرم افزار :

شامل آمارهای توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی

تعیین آمارهای دومتغیره: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری

و... 

  • پریسا اسماعیلیان

آموزش SPSS

پریسا اسماعیلیان |

دانلود آموزش نرم افزارEViews

لینک دانلود آموزش نرم افزار
عنوان: آموزش نرم افزار SPSS
حجم: 1.11 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان