آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

نویسندگان

۲۳ مطلب با موضوع «آموزش نرم افزار» ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش محاسبات آماری در  نرم افزارR

عنوان:آموزش نرم افزار R

حجم :40 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش IV&2SLS

پریسا اسماعیلیان |
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پریسا اسماعیلیان
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پریسا اسماعیلیان
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پریسا اسماعیلیان