آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱۲ مطلب با موضوع «فایل های کاربردی سنجی» ثبت شده است


Image result for ‫مدل های قیمت گذاری دارایی‬‎

لینک دانلود فیلم آموزش  مدل های قیمت گذاری

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:6.3Mb


لینک دانلود فیلم آموزش پرتفولیوبندی مدل فاما و فرنچ

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:25.4Mb

کاری از:پریسا اسماعیلیان 


  • پریسا اسماعیلیان

آموزش مدلسازی ARIMA در ایویوز

پریسا اسماعیلیان |
َََARIMA
عنوان: ARIMA در ایویوز
حجم: 334 کیلوبایت

 منبع: http://hosseinkhandani.blogfa.com

  • پریسا اسماعیلیان
لینک دانلود اسلایدهای آموزشی گجراتی
عنوان: دانلود کتاب گجراتی
حجم: 10.8 مگابایت
  • پریسا اسماعیلیان

آزمون های واریانس ناهمسانی

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

لینک دانلود آموزش آزمون های واریانس ناهمسانی
عنوان: آزمون های واریانس ناهمسانی
حجم: 561 کیلوبایت

  • پریسا اسماعیلیان

آموزش همسانی واریانس

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

لینک دانلود آزمون همسانی واریانس داده های پنل دیتا
عنوان: آزمون ناهمسانی واریانس داده های پنل دیتا
حجم: 1.19 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان