آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۴ مطلب با موضوع «نرم افزارهای اقتصادی» ثبت شده است

دانلود نرم افزارSPSS23

پریسا اسماعیلیان |

لینک دانلود نرم افزار SPSS23 نسخه 64 بیت

عنوان:دانلود SPSS23 

حجم:770مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

دانلود نرم افزار GAMS

پریسا اسماعیلیان |


لینک دانلود نرم افزارگمز نسخه 64 بیت

عنوان: دانلود GAMS

حجم: 108.9 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

دانلود استتا 14نسخه 64 بیت

عنوان:دانلود STATA14

حجم 27.8مگابایت


راهنمای نصب استتا14
عنوان: راهنمای نصبSTaTa14
حجم: 414 کیلوبایت

توجه: رمز جدید نصب برنامه در راهنمای نصب به economya.ir تغییرکرده است.

درصورت خطا بعد از نصب تاریخ سیستم خود را به یکسال قبل مثلا2015 تغییر دهید مشکل حل خواهد شد .

کاری از پریسا اسماعیلیان


  • پریسا اسماعیلیان

حجم:  193مگابایت

عنوان:آموزش نصب EViews9
حجم: 1.1 مگابایت
  • پریسا اسماعیلیان