آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «آموزش نرم افزار :: آموزش Gams» ثبت شده است

آموزش جامع نرم افزار GAMS

پریسا اسماعیلیان |

دانلود آموزش نرم افزارEViews

لینک دانلود آموزش گمز
عنوان: آموزش GAMS
حجم: 1.28 مگابایت

پریسا اسماعیلیان


  • پریسا اسماعیلیان

آموزش نرم افزار گمز

پریسا اسماعیلیان |

دانلود آموزش نرم افزارEViews

آموزش نرم افزار گمز
عنوان: آموزش نرم افزار GAMS
حجم: 965 کیلوبایت


  • پریسا اسماعیلیان