آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

آزمون های واریانس ناهمسانی

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

لینک دانلود آموزش آزمون های واریانس ناهمسانی
عنوان: آزمون های واریانس ناهمسانی
حجم: 561 کیلوبایت

  • پریسا اسماعیلیان
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پریسا اسماعیلیان

آموزش همسانی واریانس

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

لینک دانلود آزمون همسانی واریانس داده های پنل دیتا
عنوان: آزمون ناهمسانی واریانس داده های پنل دیتا
حجم: 1.19 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

آموزش پنل دیتا در استتا

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

آموزش پنل دیتا در استتا
عنوان: آموزش پنل دیتا
حجم: 1.9 مگابایت

پریسا اسماعیلیان


  • پریسا اسماعیلیان

سری اول
عنوان: نمونه سوال میان ترم
حجم: 71.4 کیلوبایت


سری دوم
عنوان: نمونه سوالات امتحانی2
حجم: 144 کیلوبایت


سری سوم
عنوان: نمونه سوالات امتحانی3
حجم: 144 کیلوبایت


سری چهارم
عنوان: نمونه سوالات امتحانی
حجم: 440 کیلوبایت


سری پنجم
عنوان: نمونه سوالات امتحانی
حجم: 440 کیلوبایت

سری ششم 

عنوان :نمونه سوالات امتحانی 

حجم:59 کیلو بایت 

پریسا اسماعیلیان

  • پریسا اسماعیلیان