آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کتب اقتصاد سنجی» ثبت شده است

دانلود کتاب اقتصاد سنجی گرین

پریسا اسماعیلیان |


لینک دانلود کتاب اقتصاد سنجی گرین
عنوان: کتاب اقتصاد سنجی گرین
حجم: 6.43 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان