آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش کار با نرم افزار های ایویوز،استتا،گمس،اکسل در مدیریت مالی،لیزرل

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رهاورد نوین» ثبت شده استرهاورد نوین

لینک دانلود آموزش کاربا نرم افزار رهاورد نوین
عنوان: آموزش کار با رهاورد نوین
حجم: 1.09 مگابایت
تهیه کننده:علیرضا خیری
  • پریسا اسماعیلیان