آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رهاورد نوین» ثبت شده استرهاورد نوین

لینک دانلود آموزش کاربا نرم افزار رهاورد نوین
عنوان: آموزش کار با رهاورد نوین
حجم: 1.09 مگابایت
تهیه کننده:علیرضا خیری
  • پریسا اسماعیلیان